4

معرفی اعضای تیم مدمشاور

 • ۲۱:۲۴
 • ۲۹ شهریور ۱۴۰۱

معرفی اعضای تیم مدمشاور

با سلام خدمت شما دوست عزیز. خوشحالیم که گروه مدمشاور رو برای طی مسیر آزمون دستیاری و پره انترنی تون انتخاب کردید.
در این بخش به معرفی مشاورین مدمشاور خواهیم پرداخت. امیدواریم که این اطلاعات بتونه به شما کمک کنه تا بهتر و راحت تر مشاور مورد نظرتون رو انتخاب کنید.
توجه: این پست پیوسته به روزرسانی می شود و اطلاعات مشاورین و رزومه شون و تجربیات سایر داوطلب ها با هر مشاور اضافه خواهد شد.

 

دکتر میثم شریفی

 • مدیر و موسس گروه مدمشاور از سال ۱۳۹۶
 • فارغ التحصیل رشته چشم پزشکی شهید بهشتی
 • فارغ التحصیل پزشکی عمومی شهید بهشتی
 • مشاور ارشد گروه
 • مسئول تمام مشاوره های مربوط به آئین نامه ها و قوانین آزمون
 • دسترسی به اکانت های ادمین عمومی و ادمین خصوصی تلگرام و ادمین اینستاگرام و ادمین فلش کارت ها، جهت نظارت کامل بر فرایند مشاوره ها، و پاسخگویی به سوالات خاص داوطلبان
 • مشاوره مستقیم به داوطلبان، توسط دکتر شریفی ارائه نمی شود ولی تمام مشاوره ها تحت نظارت مستقیم ایشان است.
 • مسئول تیم انتخاب رشته آزمون دستیاری

 

دکتر فرشته مقصودلو

 • رزیدنت رادیولوژی دانشگاه تهران (ورودی ۹۸)
 • رتبه کل دستیاری: ۲۱ (پذیرش در رادیولوژی دانشگاه تهران با سهمیه ۵ درصد ایثارگران بوده است)
 • فارغ التحصیل پزشکی عمومی اراک
 • مشاور ارشد گروه خصوصی، مسئول خدمات سایت مشاوره خصوصی، مولف آپدیت درسنامه پوست، ویراستار درسنامه رادیولوژی
 • همکاری با مدمشاور از سال ۱۳۹۸
 • دسترسی کامل به ادمین خصوصی تلگرام و نظارت بر فرآیند کل مشاوره های گروه
 • از دوره ۵۱ آزمون دستیاری، مشاوره مستقیم به داوطلبان توسط دکتر مقصودلو ارائه نمی شود و ایشان به عنوان مشاور ارشد در کنار سایر مشاورین پاسخگوی سوالات داوطلبان خواهند بود.
 • ایشان در حال حاضر در حیطه مشاوره مستقیم به داوطلب ها فعال نیستند و فعالیتشان در حیطه مدیریتی گروه مدمشاور هست.

 

دکتر مهدی نوری

 • رزیدنت چشم پزشکی شهید بهشتی (ورودی ۹۸)
 • فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه شاهد (دانشگاه شاهد ارتباطی به سهمیه شاهد ندارد و سهمیه پذیرش آزاد بوده است)
 • مشاور ارشد گروه خصوصی، مسئول علمی پروژه فلش کارت، مسئول تیم تالیف سری جدید درسنامه های مدمشاور، مشاوره انتخاب رشته دستیاری، مسئول توسعه نیروی انسانی گروه
 • همکاری با مدمشاور از سال ۱۳۹۸
 • دسترسی کامل به ادمین خصوصی تلگرام و نظارت بر فرآیند کل مشاوره های گروه
 • از دوره ۵۱ آزمون دستیاری، مشاوره مستقیم به داوطلبان توسط دکتر نوری ارائه نمی شود و ایشان به عنوان مشاور ارشد در کنار سایر مشاورین پاسخگوی سوالات داوطلبان خواهند بود.

 

 

دکتر امیرحسین سیابانی

 • دانشگاه دوره پزشکی عمومی: تبریز
 • رشته و دانشگاه دوره دستیاری: رادیولوژی تبریز
 • سال ورود به دستیاری: ۱۴۰۰
 • رتبه دستیاری: ۱۵۱
 • سال شروع همکاری با مدمشاور: ۱۴۰۰
 • مسئول گروه آزمون مدمشاور
 • عضو تیم تالیف فلش کارت های مدمشاور
 • شرایط شرکت در امتحان از زبان مشاور: استریت علمی بودم و چند ماه نزدیک امتحان رو مرخصی گرفتم و تو امتحان شرکت کردم.

 

دکتر فرشته ستوا

 • تکمیل ظرفیت
 • رزیدنت رادیولوژی دانشگاه تهران (ورودی ۹۹)
 • رتبه کل آزاد ۵۲ در ازمون دستیاری دوره ۴۷ (قبولی در رادیولوژی دانشگاه تهران با سهمیه ۵ درصد ایثارگران بوده است)
 • فارغ التحصیل پزشکی عمومی علوم پزشکی گناباد
 • همکاری با مدمشاور از سال ۱۳۹۹
 • عضو تیم تالیف فلش کارت مدمشاور
 • شرایط شرکت در امتحان از زبان مشاور: مجموعا یکسال مطالعه کردم که ۶ ماهش توی طرح و ۶ ماهش اف بود

 

دکتر محمد طیب

 • دانشگاه دوره پزشکی عمومی: دانشگاه شاهد
 • رشته و دانشگاه دوره دستیاری: چشم پزشکی شهید بهشتی
 • سال ورود به دستیاری: ۱۴۰۰
 • رتبه دستیاری: ۵۵
 • سال شروع همکاری با مدمشاور: ۱۴۰۰
 • شرایط مطالعه برای آزمون از زبان مشاور: بعد از پایان طرح به مدت یک سال آف بودم و برای امتحان دستیاری مطالعه کردم.

 

دکتر سمانه سرداری

 • دانشگاه دوره پزشکی عمومی: شیراز
 • رشته و دانشگاه دوره دستیاری: قلب دانشگاه تهران
 • سال ورود به دستیاری: ۱۴۰۱
 • رتبه دستیاری: ۱۷۴
 • سال شروع همکاری با مدمشاور: ۱۴۰۱
 • عضو تیم تالیف فلش کارت ها و آزمون های مدمشاور
 • شرایط شرکت در امتحان از زبان مشاور : سال اول بعد از فارغ التحصیلی امتحان دادم و آف بودم.

 

دکتر یگانه حیدری افخم

 • پزشکی عمومی: دانشگاه شاهد با سهمیه پذیرش آزاد
 • رتبه کل آزاد: ۲۳۵
 • رشته و دانشگاه دوره دستیاری: طب فیزیکی دانشگاه تهران (با سهمیه ۵ درصد ایثارگران)
 • ورود به دستیاری سال ۹۹
 • سال شروع همکاری با مدمشاور ۹۹
 • عضو تیم تالیف فلش کارت
 • شرایط شرکت در امتحان از زبان مشاور: رینگ استریت بودم،۶ ماه مرخصی تحصیلی گرفتم و ۶ ماه بعدش رو هم دفاع نکردم ،مجموعا بعد از یکسال مطالعه امتحان دادم.

 

دکتر احسان یزدانی

 • تکمیل ظرفیت
 • دانشگاه دوره پزشکی عمومی:  علوم پزشکی کاشان
 • رشته و دانشگاه دوره دستیاری: چشم پزشکی شهید بهشتی
 • سال ورود به دستیاری: ۱۴۰۰
 • رتبه کل ۲۱۸ سهمیه آزاد (قبولی در رشته چشم پزشکی شهید بهشتی با سهمیه ۵ درصد ایثارگران بوده است)
 • سال شروع همکاری با مدمشاور: ۱۴۰۰
 • شرایط شرکت در امتحان از زبان مشاور: رینگ استریت بودم و همراه همسرم از مرخصی ۳ ماهه وسط اینترنی استفاده کردیم و در مجموع حدود ۱۱ ماه فرجه امتحان داشتیم و هر دو رشته ای که می‌خواستیم قبول شدیم و بلافاصله بعد اینترنی رزیدنت شدیم.

 

دکتر غلامحسین لهراسبی

 • تکمیل ظرفیت
 • دانشگاه دوره عمومی: علوم پزشکی ایران
 • رشته و دانشگاه دوره دستیاری: چشم دانشگاه تهران
 • سال ورود به دستیاری: سال ۱۴۰۱
 • رتبه دستیاری: ۱۳
 • سال شروع همکاری با مدمشاور: سال ۱۴۰۱
 • شرایط شرکت در آزمون از زبان مشاور: استریت علمی بودم، با همسرم به طور همزمان مطالعه کردیم و ترم آخر اینترنی بخش های آف تر رو برداشتیم.
 • مولف درسنامه آپدیت روماتولوژی

 

 

دکتر زهرا ستوده نیا

 • تکمیل ظرفیت
 • پزشکی عمومی ورودی ۹۲دانشگاه علوم‌ پزشکی شیراز
 • رشته تخصص: طب فیزیکی شیراز
 • سال شروع دستیاری: ۱۴۰۰
 • رتبه دستیاری: ۲۷۵
 • سال شروع همکاری با مدمشاور: ۱۴۰۰
 • شرایط شرکت در آزمون از زبان مشاور: استریت علمی بودم، حین اینترنی امتحان دادم، بخش های سخت را مرخصی میگرفتم و بخش های سبک را میگذراندم و هم زمان درس میخواندم.

 

دکتر الهه بزرگی

 • تکمیل ظرفیت
 • دانشگاه دوره پزشکی عمومی: دانشگاه تهران
 • رشته و دانشگاه دوره دستیاری: رادیولوژی،دانشگاه تهران
 • سال ورود به دستیاری: ۱۴۰۱
 • رتبه دستیاری: ۱۷
 • سال شروع همکاری با مدمشاور: ۱۴۰۱
 • شرایط شرکت در آزمون از زبان مشاور: سال اول استریت علمی بودم و حین تحصیل امتحان دادم، رتبه ۴۰۱ شدم ولی رشته مد نظرم رو نیاوردم سال دوم حین طرح امتحان دادم و قبول شدم. طرحم شرایط متوسطی از نظر زمان آف داشت.

دکتر فاطمه بخشیان

 • تکمیل ظرفیت
 • دانشگاه دوره عمومی: دانشگاه مازندران
 • دستیاری: چشم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
 • سال ورود به دستیاری: ۱۴۰۰
 • سال شروع همکاری با مدمش
 • اور: ۱۴۰۰
 • رتبه کل دستیاری ۱۰۸
 • شرایط شرکت در امتحان از زبان مشاور: یک‌نوبت امتحان دادم در شرایط بعد از طرح امتحان دادم که از فروردین تا شهریور قرارداد بستم و کار کردم تو یه مرکز نسبتا سبک از نظر کار همزمان درس میخوندم از شهریور تا آزمون آف کامل بودم.

 

دکتر یاسمن ملک زاده

 • دانشگاه دوره عمومی: آزاد تهران
 • رشته و دانشگاه دوره دستیاری: طب فیزیکی شهید بهشتی
 • رتبه دستیاری: ۳۳۰
 • سال ورود به دستیاری: ۱۴۰۰
 • شروع همکاری با مدمشاور از ۱۴۰۰
 • شرایط شرکت در آزمون از زبان مشاور: شروع مطالعه م از اواخر طرح بود و بعد از مدتي آف شدن، يك مرتبه آزمون دادم.

 

 

دکتر محبوبه قنبریان

 • تکمیل ظرفیت
 • دانشگاه دوره عمومی: علوم پزشکی سمنان
 • رشته و دانشگاه دوره تخصص: طب فیزیکی شهید بهشتی
 • سال ورود به دستیاری:  ۱۴۰۱
 • رتبه: ۲۶۰
 • شروع همکاری با مدمشاور از ۱۴۰۱
 • شرایط شرکت در آزمون از زبان مشاور: سال اول حین تحصیل (بخش های سبک اینترنی) آزمون دادم رتبه ای که میخواستم نیوردم (۱۸۶۰) سال دوم حین طرح و حدود ۶ماه با مدمشاور خوندم و رتبه ای که میخواستم آوردم.

 

دکتر امیرحسین مرتضایی

 • تکمیل ظرفیت
 • دانشگاه دوره پزشکی عمومی: علوم پزشکی تهران
 • رشته و دانشگاه دوره دستیاری: رادیولوژی علوم پزشکی تهران
 • سال ورود به دستیاری: ۱۴۰۰
 • رتبه دستیاری: ۴۰
 • سال شروع همکاری با مدمشاور: ۱۴۰۰
 • شرایط شرکت در آزمون از زبان مشاور: استریت علمی بودم و سال اول همزمان با دوره اینترنی آزمون دادم‌ و با توجه به تعویق چندبار آزمون، بخش های منتهی به امتحانم نسبتا سخت بود.

 

دکتر شادی طیبی

 

 • دوره پزشکی عمومی: ورودی ۹۴ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 • رشته و دانشگاه دوره دستیاری: رادیولوژی دانشگاه ایران
 • سال شروع دستیاری: ۱۴۰۲
 • رتبه دستیاری: ۵۴
 • سال شروع همکاری با مدمشاور: ۱۴۰۲
 • شرایط شرکت در آزمون از زبان مشاور: استریت علمی بودم.در مجموع ۱۳ ماه مطالعه کردم. ۵ ماه اول اینترن بودم و بعد با عقب انداختن دفاع پایان نامه، از شهریور تا امتحان آف بودم.

 

دکتر بهاره براتی

 • پزشکی عمومی: ورودی ۹۲ دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • رشته و دانشگاه دوره دستیاری: رادیولوژی دانشگاه ایران
 • سال شروع دستیاری ۱۴۰۲
 • رتبه دستیاری ۷۱
 • شروع همکاری با مدمشاور از سال ۱۴۰۲
 • شرایط شرکت در آزمون از زبان مشاور: بعد از گذراندن طرحم در اورژانس دور افتاده و با یک معدل متوسط به مدت ۱۱ ماه مطالعه کردم.

 

دکتر فربد مقدسی موسوی

 • پزشکی عمومی: دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ورودی ۱۳۹۴
 • رشته و دانشگاه دوره ی دستیاری: چشم پزشکی دانشگاه تهران
 • ورود به دستیاری: ۱۴۰۲
 • رتبه ی دستیاری: ۷۱
 • سال شروع همکاری با مدمشاور: ۱۴۰۲
 • شرایط شرکت در آزمون دستیاری از زبان مشاور: از شروع دوره ی اینترنی و در حین گذراندن بخش ها شروع به مطالعه برای دستیاری نموده و پس از فراغت از تحصیل در بهمن ۱۴۰۱؛ در فرجه ی یکساله ی معافیت از سربازی در آزمون شرکت نمودم. استریت علمی و رینگ نبودم.

 

دکتر فرزاد محمدی

 • پزشکی عمومی: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رتبه ۵ ازمون دستیاری دوره ۵۰
 • رشته و دانشگاه دوره دستیاری: رادیولوژی دانشگاه تهران
 • سال ورود به دستیاری ۱۴۰۲
 • شروع همکاری با مدمشاور: ۱۴۰۲
 • شرایط شرکت در آزمون از زبان مشاور: بعد از گذراندن دوره سربازی حدود ۱۱ ماه آف بودم و برای امتحان مطالعه کردم.

 

 

دکتر فرید پاکیزه

 • پزشکی عمومی: ورودی ۹۴ از دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • رتبه ۴۷ دستیاری دوره ۵۰ و رتبه ۵ آزمون پره اینترنی ۹۹
 • رشته و دانشگاه دستیاری: رادیولوژی تبریز
 • سال شروع دستیاری: ۱۴۰۲
 • همکاری با مدمشاور از سال ۱۴۰۲
 • شرایط شرکت در آزمون از زبان مشاور :از زمان آزمون پره انترنی بیس خوبی داشتم و پس اتمام بخش ها در شهریور ماه ۱۴۰۱ با توجه به اینکه استریت علمی بودم، به صورت منظم و فشرده برای دستیاری ۱۴۰۲ مطالعه کردم.

 

دکتر هاجر معصومی

 • پزشکی عمومی: دانشگاه بجنورد
 • رتبه آزمون دستیاری: ۳۲
 • سال شروع دستیاری: ۱۴۰۲
 • رشته و دانشگاه دوره دستیاری: پوست دانشگاه تهران
 • سال شروع همکاری با مدمشاور: ۱۴۰۲
 • شرایط شرکت در امتحان از زبان مشاور: استریت علمی بودم، ۶ ماه مرخصی تحصیلی گرفتم و برای آزمون آماده شدم.

 

دکتر عقیق خاص احمدی

 • پزشکی عمومی: ورودی ۹۳ دانشگاه علوم پزشکی البرز
 • رشته و دانشگاه دوره دستیاری: پوست اصفهان
 • ورود به دستیاری :سال ۱۴۰۲
 • رتبه دستیاری: ۱۰۸
 • سال شروع به همکاری با مدمشاور :۱۴۰۲
 • شرایط شرکت در آزمون از زبان مشاور: سال گذشته استریت علمی بودم در آزمون شرکت کردم ولی رتبه ی مورد نظرم رو کسب نکردم سال ۱۴۰۲ حین طرح در آزمون شرکت کردم.

 

دکتر پیمان قدرتی

 • دوره پزشکی عمومی: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • رشته و دانشگاه دوره دستیاری: چشم پزشکی تبریز
 • سال شروع دستیاری: ۱۴۰۰
 • رتبه کل دستیاری: ۸۶
 • سال شروع همکاری با مدمشاور: ۱۴۰۱
 • شرایط شرکت در آزمون از زبان مشاور: استریت علمی بودم. حین اینترنی امتحان دادم. سعی کردم بخش های سخت رو بعد از آزمون بگذرونم ولی خب به دلیل تعویق های مکرر آزمون، ناچارا حین گذروندن بخش های سخت و پرکشیک آزمون دادم.

 

دکتر حسین کارگر

 • پزشکی عمومی: ورودی ۹۴ دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • رشته و دانشگاه دوره دستیاری: پوست شیراز
 • سال شروع دستیاری : ۱۴۰۲
 • رتبه دستیاری: ۴۷ (رتبه ۳ آزمون پیش کارورزی)
 • سال شروع همکاری با مدمشاور : ۱۴۰۲
 • شرایط شرکت در آزمون از زبان مشاور :استریت علمی بودم، حین اینترنی امتحان دادم. بخش های سنگین را مرخصی گرفتم و بخش های سبک را قبل از امتحان گذراندم و همزمان برای آزمون دستیاری مطالعه کردم.

 

دکتر محمد مسعودی

 • پزشکی عمومی: ورودی ۹۴ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رشته و دانشگاه دوره دستیاری: رادیولوژی مشهد
 • رتبه آزمون دستیاری: ۱۴۳
 • سال شروع دستیاری: ۱۴۰۲
 • سال شروع همکاری با مدمشاور: ۱۴۰۲
 • شرایط شرکت در آزمون از زبان مشاور: استریت علمی بودم. مجموعا ۱۱ ماه مطالعه کردم که ۴ ماه آن اواخر اینترنی و در حین گذراندن بخش های سبک تر و ۷ ماه بطور فشرده با آف کامل بود.

 

به زودی سایر مشاورین و اعضا تیم به این صفحه اضافه خواهند شد.

لینک کوتاه : https://medmoshaver.com/?p=2898
 • دیدگاه‌ها برای معرفی اعضای تیم مدمشاور بسته هستند

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0

دیدگاهها بسته است.