معرفی اعضای تیم مدمشاور

معرفی اعضای تیم مدمشاور

با سلام خدمت شما دوست عزیز. خوشحالیم که گروه مدمشاور رو برای طی مسیر آزمون دستیاری و پره انترنی تون انتخاب کردید.
در این بخش به معرفی مشاورین مدمشاور خواهیم پرداخت. امیدواریم که این اطلاعات بتونه به شما کمک کنه تا بهتر و راحت تر مشاور مورد نظرتون رو انتخاب کنید.
توجه: این پست پیوسته به روزرسانی می شود و اطلاعات مشاورین و رزومه شون و تجربیات سایر داوطلب ها با هر مشاور اضافه خواهد شد.

 

دکتر میثم شریفی

 • مدیر و موسس گروه مدمشاور از سال ۱۳۹۶
 • فارغ التحصیل رشته چشم پزشکی شهید بهشتی
 • فارغ التحصیل پزشکی عمومی شهید بهشتی
 • مشاور ارشد گروه
 • مسئول تمام مشاوره های مربوط به آئین نامه ها و قوانین آزمون
 • دسترسی به اکانت های ادمین عمومی و ادمین خصوصی تلگرام و ادمین اینستاگرام و ادمین فلش کارت ها، جهت نظارت کامل بر فرایند مشاوره ها، و پاسخگویی به سوالات خاص داوطلبان
 • مشاوره مستقیم به داوطلبان، توسط دکتر شریفی ارائه نمی شود ولی تمام مشاوره ها تحت نظارت مستقیم ایشان است.
 • مسئول تیم انتخاب رشته آزمون دستیاری

 

دکتر فرشته مقصودلو

 • فارغ التحصیل رشته رادیولوژی دانشگاه تهران
 • فارغ التحصیل پزشکی عمومی اراک
 • ناظر اجرایی فرآیند مشاوره خصوصی، مولف درسنامه استارت رادیولوژی
 • همکاری با مدمشاور از سال 1398
 • دسترسی کامل به ادمین خصوصی تلگرام و نظارت بر فرآیند تمام مشاوره های خصوصی گروه
 • مشاوره مستقیم به داوطلبان توسط دکتر مقصودلو ارائه نمی شود و ایشان به عنوان مدیر اجرایی تیم مشاوره خصوصی در کنار سایر مشاورین پاسخگوی سوالات داوطلبان خواهند بود.

 

دکتر مهدی نوری

 • فارغ التحصیل چشم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
 • مشاور ارشد گروه خصوصی، مسئول علمی پروژه فلش کارت، مسئول تیم تالیف سری جدید درسنامه های مدمشاور، مشاوره انتخاب رشته دستیاری، مسئول توسعه نیروی انسانی گروه
 • همکاری با مدمشاور از سال 1398
 • دسترسی کامل به ادمین خصوصی تلگرام و نظارت بر فرآیند کل مشاوره های گروه
 • مشاوره مستقیم به داوطلبان توسط دکتر نوری ارائه نمی شود و ایشان به عنوان مشاور ارشد در کنار سایر مشاورین پاسخگوی سوالات داوطلبان خواهند بود.

 

 

دکتر امیرحسین سیابانی

 • مسئول گروه آزمون مدمشاور (مشاوره مستقیم به داوطلبان توسط دکتر سیابانی انجام نمی شود)
 • دانشگاه دوره پزشکی عمومی: تبریز
 • رشته و دانشگاه دوره دستیاری: رادیولوژی تبریز
 • سال ورود به دستیاری: ۱۴۰۰
 • رتبه دستیاری: ۱۵۱
 • سال شروع همکاری با مدمشاور: 1400
 • عضو تیم تالیف فلش کارت های مدمشاور
 • شرایط شرکت در امتحان از زبان مشاور: استریت علمی بودم و چند ماه نزدیک امتحان رو مرخصی گرفتم و تو امتحان شرکت کردم.

 

دکتر محمد طیب

 • دانشگاه دوره پزشکی عمومی: دانشگاه شاهد
 • رشته و دانشگاه دوره دستیاری: چشم پزشکی شهید بهشتی
 • سال ورود به دستیاری: 1400
 • رتبه دستیاری: 55
 • سال شروع همکاری با مدمشاور: 1400
 • شرایط مطالعه برای آزمون از زبان مشاور: بعد از پایان طرح به مدت یک سال آف بودم و برای امتحان دستیاری مطالعه کردم.

 

دکتر یگانه حیدری افخم

 • تکمیل ظرفیت
 • پزشکی عمومی: دانشگاه شاهد با سهمیه پذیرش آزاد
 • رتبه کل آزاد: 235
 • رشته و دانشگاه دوره دستیاری: طب فیزیکی دانشگاه تهران (با سهمیه 5 درصد ایثارگران)
 • ورود به دستیاری سال ۹۹
 • سال شروع همکاری با مدمشاور ۹۹
 • عضو تیم تالیف فلش کارت
 • شرایط شرکت در امتحان از زبان مشاور: رینگ استریت بودم،۶ ماه مرخصی تحصیلی گرفتم و ۶ ماه بعدش رو هم دفاع نکردم ،مجموعا بعد از یکسال مطالعه امتحان دادم.

 

دکتر احسان یزدانی

 • تکمیل ظرفیت
 • دانشگاه دوره پزشکی عمومی:  علوم پزشکی کاشان
 • رشته و دانشگاه دوره دستیاری: چشم پزشکی شهید بهشتی
 • سال ورود به دستیاری: 1400
 • رتبه کل 218 سهمیه آزاد (قبولی در رشته چشم پزشکی شهید بهشتی با سهمیه 5 درصد ایثارگران بوده است)
 • سال شروع همکاری با مدمشاور: 1400
 • شرایط شرکت در امتحان از زبان مشاور: رینگ استریت بودم و همراه همسرم از مرخصی 3 ماهه وسط اینترنی استفاده کردیم و در مجموع حدود 11 ماه فرجه امتحان داشتیم و هر دو رشته ای که می‌خواستیم قبول شدیم و بلافاصله بعد اینترنی رزیدنت شدیم.

 

دکتر الهه بزرگی

 • دانشگاه دوره پزشکی عمومی: دانشگاه تهران
 • رشته و دانشگاه دوره دستیاری: رادیولوژی،دانشگاه تهران
 • سال ورود به دستیاری: ۱۴۰۱
 • رتبه دستیاری: ۱۷
 • سال شروع همکاری با مدمشاور: ۱۴۰۱
 • شرایط شرکت در آزمون از زبان مشاور: سال اول استریت علمی بودم و حین تحصیل امتحان دادم، رتبه ۴۰۱ شدم ولی رشته مد نظرم رو نیاوردم سال دوم حین طرح امتحان دادم و قبول شدم. طرحم شرایط متوسطی از نظر زمان آف داشت.

دکتر فاطمه بخشیان

 • دانشگاه دوره عمومی: دانشگاه مازندران
 • دستیاری: چشم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
 • سال ورود به دستیاری: 1400
 • سال شروع همکاری با مدمشاور: 1400
 • رتبه کل دستیاری ۱۰۸
 • شرایط شرکت در امتحان از زبان مشاور: یک‌نوبت امتحان دادم در شرایط بعد از طرح امتحان دادم که از فروردین تا شهریور قرارداد بستم و کار کردم تو یه مرکز نسبتا سبک از نظر کار همزمان درس میخوندم از شهریور تا آزمون آف کامل بودم.

 

دکتر یاسمن ملک زاده

 • دانشگاه دوره عمومی: آزاد تهران
 • رشته و دانشگاه دوره دستیاری: طب فیزیکی شهید بهشتی
 • رتبه دستیاری: 330
 • سال ورود به دستیاری: 1400
 • شروع همکاری با مدمشاور از 1400
 • شرایط شرکت در آزمون از زبان مشاور: شروع مطالعه م از اواخر طرح بود و بعد از مدتي آف شدن، يك مرتبه آزمون دادم.

 

 

دکتر محبوبه قنبریان

 • تکمیل ظرفیت
 • دانشگاه دوره عمومی: علوم پزشکی سمنان
 • رشته و دانشگاه دوره تخصص: طب فیزیکی شهید بهشتی
 • سال ورود به دستیاری:  ۱۴۰۱
 • رتبه: ۲۶۰
 • شروع همکاری با مدمشاور از 1401
 • شرایط شرکت در آزمون از زبان مشاور: سال اول حین تحصیل (بخش های سبک اینترنی) آزمون دادم رتبه ای که میخواستم نیاوردم (۱۸۶۰) سال دوم حین طرح و حدود ۶ماه با مدمشاور خوندم و رتبه ای که میخواستم آوردم.

 

دکتر فرید پاکیزه

 • پزشکی عمومی: ورودی 94 از دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • رتبه 47 دستیاری دوره 50 و رتبه 5 آزمون پره اینترنی 99
 • رشته و دانشگاه دستیاری: رادیولوژی تبریز
 • سال شروع دستیاری: 1402
 • همکاری با مدمشاور از سال 1402
 • شرایط شرکت در آزمون از زبان مشاور :از زمان آزمون پره انترنی بیس خوبی داشتم و پس اتمام بخش ها در شهریور ماه 1401 با توجه به اینکه استریت علمی بودم، به صورت منظم و فشرده برای دستیاری 1402 مطالعه کردم.

 

دکتر حسین کارگر

 • پزشکی عمومی: ورودی 94 دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • رشته و دانشگاه دوره دستیاری: پوست شیراز
 • سال شروع دستیاری : 1402
 • رتبه دستیاری: 47 (رتبه 3 آزمون پیش کارورزی)
 • سال شروع همکاری با مدمشاور : 1402
 • شرایط شرکت در آزمون از زبان مشاور :استریت علمی بودم، حین اینترنی امتحان دادم. بخش های سنگین را مرخصی گرفتم و بخش های سبک را قبل از امتحان گذراندم و همزمان برای آزمون دستیاری مطالعه کردم.

 

دکتر درسا عشقی

 • پزشکی عمومی ورودی ۹۴ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رشته و دانشگاه دوره دستیاری: رادیولوژی تهران
 • سال شروع دستیاری :۱۴۰۲
 • رتبه دستیاری: ۱۹
 • سال شروع همکاری با مدمشاور: ۱۴۰۲
 • شرایط شرکت در آزمون از زبان مشاور: استریت علمی بودم ۱۰ ماه برای آزمون مطالعه داشتم که ۲ ماه در حین بخش های اینترنی و ۱۰ ماه هم آف کامل بود.

 

دکتر میلاد باقری

 • دوره پزشکی عمومی علوم پزشکی شیراز
 • رشته تخصصی: ENT شیراز
 • سال شروع دستیاری ۱۴۰۲
 • رتبه دستیاری ۱۹۱
 • سال شروع همکاری با مدمشاور ۱۴۰۲
 • شرایط شرکت در آزمون از زبان مشاور: در زمان اینترنی چند ماه مرخصی گرفتم و امتحان دادم.

 

به زودی سایر مشاورین و اعضا تیم به این صفحه اضافه خواهند شد.

دسته بندی درباره ما
اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال تلگرام ما را دنبال کنید
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت