چهل امتیاز

۰۲فروردین
معرفی قوی ترین سهمیه آزمون رزیدنتی! سهمیه ۴۰ امتیاز (مازاد استعداد درخشان) – بخش اول

معرفی قوی ترین سهمیه آزمون رزیدنتی! سهمیه ۴۰ امتیاز (مازاد استعداد درخشان) – بخش اول

سهمیه چهل امتیاز استعداد درخشان یکی از قوی ترین سهمیه های موجود برای آزمون رزیدنتی رشته های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی است. سهیمه ای که خیلی ها از وجودش بی خبر هستن!