فرایند ارسال سفارشات مدمشاور

در صورتی که سفارش شما شامل کتاب های مدمشاور است، در اولین فرصت ارسال خواهد شد. (ارسال سفارشات به صورت تجمیعی و یک یا دوبار در هفته است)

در صورتی که سفارش شما شامل لایسنس تدریس ویدیویی است، می توانید بلافاصه بعد از سفارش، لایسنس خود را در صفحه حساب کاربری مشاهده کنید.

جهت اطلاعات بیشتر می توانید با مسئول ارسال کتاب های مدمشاور در تلگرام در ارتباط با باشید. www.t.me/medmoshaver_books_admin