آشنایی با اعضای گروه

 
اعضای گروه مشاوره شهید بهشتی متشکل از نفرات برتر آزمون دستیاری پزشکی هستند. در این بخش می توانید به طور خلاصه با این افراد آشنا شده و رزومه ان ها را مشاهده کنید
آقای دکتر میثم شریفی
آقای دکتر میثم شریفیمدیر و موسس گروه / مشاور
ورودي مهر ٨٩ دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی
آزمون دستياري : نمره رتبه :
دستیارچشم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
آقای دکتر سجاد رضوان
آقای دکتر سجاد رضوانمشاور
فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی قم
دارای 5 عنوان تالیفی و 14 مقاله در نشریات معتبر
نمره ۴۲۵ و رتبه ۲۰۵ رزیدنتی: رادیولوژی رفسنجان
آقای دکتر حسین گراوند
آقای دکتر حسین گراوندمشاور
ورودي مهر ٨٩ دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
فارغ التحصيل مهر ٩٦
آزمون دستياري ٩٧ : نمره 437 رشته پوست
خانم دکتر فرشته مقصودلو
خانم دکتر فرشته مقصودلومشاور
ورودی 1389 دانشگاه علوم پزشکی اراک
رتبه 21 آزمون دستیاری 1397 با نمره 488
رزیدنت رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
خانم دکتر سیده هما همتی
خانم دکتر سیده هما همتیمشاور
ورودی 1390 دانشگاه آزاد مشهد
رتبه 350 آزمون دستیاری 1398 با نمره 427
رزیدنت قلب دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آقای دکتر هاشم نشاطی
آقای دکتر هاشم نشاطیمشاور
ورودی 1389 دانشگاه
رتبه آزمون دستیاری 1398 با نمره
رزیدنت